Dodavatelé a výrobci

Pedrollo

Společnost byla založena v roce 1974 p. Silvanem Pedrollo, který je zároveň prezidentem společnosti. Od svého založení se společnost specializovala na výrobu elektromotorů a postupně zaváděla výrobu monoblokových čerpadel. Výrobní program byl postupně rozšiřován a nyní představuje cca 70 typových řad. Roční produkce dosahuje 3 milionů vyrobených kusů, čímž se firma PEDROLLO řadí mezi největší výrobce monoblokových čerpadel na světě. Ve výrobě jsou využívány nejmodernější technologie s cílem zajistit dobrou kvalitu výrobků, společně s dosažením vysoké produktivity práce. Při výrobě a montáži jsou využívaná robotizovaná pracoviště, CNC obráběcí stroje OKUMA a specializovaná výrobní zařízení vlastní konstrukce. Společnost má zaveden systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2000.

Sigma Hranice

Tradice výroby čerpadel v Hranicích na Moravě se datuje od roku 1883. Zakladatel výroby čerpadel v Hranicích na Moravě Antonín Kunz byl podnikavý a v krátké době dovedl svůj podnik PRVNÍ MORAVSKÁ TOVÁRNA NA VODOVODY A PUMPY mezi přední firmy u nás. Velmi významnou činnost podnik rozvíjel v oblasti stavby vodovodů v obcích a městech po celém území tehdejšího Rakousko-Uherska, jako Císařský a královský dvorní dodavatel. Po smrti zakladatele Antonína Kunze došlo v roce 1912 ke změně vlastnické formy a podnik se stal akciovou společností. Poválečné období přineslo výrazný rozvoj podniku, který se stává součástí seskupení výrobců čerpadel a armatur v koncernu SIGMA. Čerpadla z Hranic se tak stávají součástí provozních zařízení v mnoha odvětvích a oborech jak u nás, tak v zahraničí.

Sigma Lutín 1868

Společnost SIGMA 1868 spol. s.r.o. ve svém podnikání navazuje na slavné tradice čerpadlářské výroby v regionu střední Morava, která sahá do roku 1868, kdy zakladatel původní firmy Ludvík Sigmund, zahájil v obci Lutín u Olomouce výrobu dřevěných stojanových pump a vodovodů. Do roku 1990 patřila společnost do sdružení SIGMA Koncernový podnik a následně po provedené privatizaci státního majetku byla společnost začleněna do sdružení SIGMA Lutín akciová společnost. Po rozpadu sovětského bloku byla provedena restrukturalizace a užší specializace firmy spojená s orientací na nové trhy. V roce 1996 se SIGMA 1868 spol. s.r.o. zapisuje do obchodního rejstříku a následně je začleněna do skupiny SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně.

Wilo

Celosvětově je jméno WILO synonymem tradice prvotřídní německé kvality. Naše čerpadla a čerpací systémy pro topení, klimatizaci, chlazení, zásobování vodou a odpadní vody jsou nasazovány do komerčních budov, komunální sféry, průmyslu stejně tak jako do rodinné výstavby.

Grundfos

Grundfos je největším výrobcem oběhových čerpadel na světě. Mateřská společnost byla založena v Dánsku po druhé světové válce. V současnoti má Grundfos12 výrobních závodů v Evropě, Asii a Americe, 80 společností ve 45 zemích na pěti kontinentech a zaměstnává celkem 17.000 pracovníků. Z celosvětového obratu 2 miliardy eur věnuje přibližně 5 % na výzkum a vývoj. Firemní filosofie je vyjádřena ve sloganu: BE > THINK > INNOVATE BEing responsible – Být zodpovědný. Bereme vážně ochranu životního prostředí. THINKing ahead – Myslet dopředu. Být zodpovědný znamená neustále přemýšlet o budoucnosti. INNOVATE – Inovovat. Inovace jsou podstatou našeho myšlení při práci na nových čerpadlech.

Calpeda

Zenit

HCP PUMP

KSB

Ebara

Lowara

Rover Pompe

Omnigena

Slovpump

Kovoplast

Dukla Trutnov

OEZ Letohrad

MAVE Nymburk

Peveko

DZ Dražice

Metra Šumperk

ROB k.s.

Zpět nahoru